De techniek in het kort

Als onderdeel van het ontstekingssysteem hebben bobines de taak de benodigde hoogspanning op te wekken. Hierdoor kan er een vonk ontstaan bij de bougies.

In principe is de basis bij alle bobines hetzelfde: Vanuit een accuspanning van 12 Volt moet een spanning met een hoog voltage worden geproduceerd, in moderne voertuigen wel 45.000 Volt. De bobine-spanning wordt dus getransformeerd en vele malen verhoogd.

De opbouw van een Renault bobine

In elke renault bobine pen – of het nu een traditionele bekerbobine, een bobine met verdeler of een bobine zonder verdeler betreft – bevinden zich twee koperdraadspoelen en een gelamineerde weekijzeren kern. Het koperdraad is geïsoleerd om kortsluiting te voorkomen.
Via de laagspanningsaansluiting gaat de accuspanning door de buitenste, primaire wikkeling, waardoor een magnetisch veld ontstaat dat door de weekijzeren kern verder wordt versterkt.
Als de stroomkring onderbroken wordt, valt het magnetisch veld weg, waardoor er in de secundaire wikkeling een hoogspanningimpuls wordt opgewekt.
Deze hoogspanning gaat via de hoogspanningsaansluiting van de bobine naar de bougies.

Bobines en magnetische inductie
De hoogspanningsimpuls van een bobine ontstaat in de secundaire spoel met behulp van magnetische inductie. Hiervoor wordt eerst de primaire spoel via de laagspanningsaansluiting van de bobine van accustroom voorzien. Om de primaire spoel bouwt zich tegelijkertijd een magneetveld op. Als deze stroomgeleiding onderbroken wordt, valt het magneetveld uit. Door deze uitval wordt dan pas een spanningsimpuls in de secundaire spoel geactiveerd.

Maar hoe ontstaat hoogspanning uit 12V?
Het antwoord: de secundaire wikkeling van de bobine pen is opgebouwd uit dun koperdraad – en bestaat daardoor uit veel meer wikkelingen dan de primaire wikkeling. De verhouding tussen de wikkelingen
ligt tussen 1:150 en 1:200. Verder is de hoogte van de uitgangsspanning afhankelijk van:

  • de sterkte van het magnetisch veld
  • de snelheid waarmee het magnetisch veld wegvalt, bobine-aansturing
  • de dikte van de secundaire wikkeling
  • de oplaadtijd van de wikkeling

Verdere beïnvloedende factoren
Afgezien van de wikkelverhouding zijn er andere factoren, die de daadwerkelijke hoogte van de afgegeven bobinespanningsimpuls beïnvloeden. Zo speelt de sterkte van het magneetveld dat in de primaire spoel ontstaat, een net zo belangrijke rol als de snelheid waarmee het magneetveld onderbroken wordt. Ook de dikte van de secundaire spoel en de tijd die de spoel heeft om op te laden, hebben een grote invloed op het eindresultaat.